Ladies Talk - Przełam barierę i zacznij mówić.

Opis szkolenia

Kurs jest skierowany do osób, które mają opory w mówieniu w języku angielskim i chciałyby je przełamać, a także rozwinąć swoje słownictwo z poszczególnych tematów.Poniższy ramowy program szkolenia może zostać zmieniony na prośbę uczestników. Ponadto, w zależności od ich potrzeb i możliwości tempo wprowadzania nowych zagadnień może być zwiększone lub zmniejszone. Opis metodyki szkolenia Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową tak, aby każdy z uczestników już od pierwszych zajęć mógł zacząć wypowiadać się w języku angielskim. Wszystkie ćwiczenia będą ukierunkowane na poprawę umiejętności komunikacyjnych oraz rozwój słownictwa, na którym opiera się głównie mówienie. Uczestnicy skutecznie udoskonalą swoje umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim oraz bardzo rozszerzą praktyczną znajomość słownictwa na poziomie B1/B2.

Cena obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały dydaktyczne
- zaświadczenie o odbyciu szkolenia
- darmowe wi-fi

Communication is a skill that you can learn.
It's like riding a bicycle or typing.
If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.
Brian Tracy